Торашилди з колекції юдаїки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького: символіка зображень та елементи геральдики у композиції

  • Natalia Stepanenko
  • Marharyta Tyhonova

Анотація

Вперше оприлюднено пам’ятки єврейського церемоніального металу
Дніпропетровщини (Катеринославщини) – виготовлені із срібла та мідних
сплавів три торашилди з колекції Дніпропетровського національного історич-
ного музею ім. Д. І. Яворницького. Беручи до уваги той факт, що більшість
торашилд є унікальними, не повторюваними, обговорення трьох щитів Тори
з колекції ДНІМ додає нової інформації до вже опублікованих пам’яток.
Проаналізовано зображення торашилд. Визначено, що орнаментика, сим-
воліка зображень та написи на предметах складають доконані композиції, які
прочитуються у руслі загальної єврейської релігійної вченості та релігійної
практики. Серед зображень традиційно присутні корона, скрижалі Заповіту,
храмові колони, а також фігурки біблійних тварин. Рослинна орнаментика
доповнює загальну картину виробів. Характер зображень дозволяє також
трактувати композиційні фрагменти як геральдичні символи, пов’язані як з
історією єврейського народу, так і з державною символікою країн, де пере-
бували юдейські спільноти. Зроблено спробу інтерпретації нетрадиційних
символів на одному з них – двох перехрещених булав.
Ключові слова: торашилд, декор, символіка, геральдика, Тора

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: З МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ