Сюжет “Тайна вечеря” у іконостасах церков Східного Опілля другої половини XVIII – середини XIX ст. Художні та іконографічні особливості

  • Olena Bakovych

Анотація

Зроблено детальний аналіз сюжету “Тайна вечеря”, що є однією із компо-
зицій, яка входить у структуру іконостаса та зображає Таїнство Євхаристії.
Для дослідження обрано іконостаси церков Східного Опілля другої половини
XVIII – середини XIX ст. З’ясовано, що ікони розглянутого сюжету мають
обов’язкові та додаткові складові елементи. Обов’язковими, що несуть
основне змістове навантаження, є зображення 12 апостолів та Ісуса Христа
(в центрі композиції) сидячими навколо столу, чаша та хліб на столі. Вияв-
лено, що розташування апостолів не є сталим, за винятком Івана та Петра
(біля Христа), Юди (з краю столу). До додаткових елементів зараховуємо
предмети сервірування столу (тарілки, ножі, виделки, склянки, горнятка, зо-
браження риби), елементи архітектури на задньому плані, портьєри, лампади.
Визначено, що розвивалося два типи зображень сюжету “Тайна вечеря”:
перший – зі збереженням національних традицій іконопису попередніх
століть (трактування постатей, насичений колорит, лаконізм композиції), та
другий – у якому бачимо нові тенденції, що сформувалися під впливом за-
хідноєвропейського живопису (складні ракурси постатей, світлий пастельний
колорит, насиченість деталями).
Ключові слова: ікона, іконографія, колорит, композиція, сюжет “Тайна
вечеря”, художні особливості, трактування

Опубліковано
2019-10-21
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МАЛЯРСТВО. ІКОНОГРАФІЯ