Асаблівасці ансамбля іканастасаў і бакавых алтароў у беларускіх уніяцкіх храмах Кіеўскай архіепархіі ў XVII - першай трэці XIX ст.

  • Halina Flikop-Svita

Анотація

Досліджуються інтер’єри уніатських церков Білорусі та Підляшшя,
які в XVII–XVIII ст. входили до складу Київської митрополичої єпархії.
Ця єпархія в зазначений період була найбільшою: з білоруських територій
вона охоплювала Мінське, Новогрудське, Віленське і Троцьке воєводства
(в Україні – Київське і Брацлавське). Простежується в хронологічній ре-
троспективі процес трансформації інтер’єрів від східнохристиянського до
західнохристиянського типу. Обґрунтовано, що це проявилося, насамперед, в
розірванні іконостасів і появі пристінних вівтарів (а також і інших атрибутів
латинського обряду). У низці храмів спостерігалося одночасне поєднання
сакральних об’єктів, які належали до різних традицій. А також в один і той
же проміжок часу існували церкви, оформлені і на грецький, і на латинський
лад, і “синтезовані” в обох стилях. Дослідження проведено на основі про-
токолів перевірок уніатських церков (візитів), найбільш ранні з яких у цій
єпархії належать до 1680 р., найбільш пізні – до1830 р.
Ключові слова: уніатська церква, Київська уніатська єпархія, іконостас,
вівтар, церковний інтер’єр

Опубліковано
2019-10-21
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МАЛЯРСТВО. ІКОНОГРАФІЯ