Класичні акценти у львівському малярстві першої половини XVI ст.

  • Volodymyr Aleksandrovych

Анотація

Згруповано збережені в сільських церквах львівської околиці пооди-
нокі львівські ікони першої половини XVI ст. з яскравіше вираженими
формальними ознаками та елементами класичного стилю. Завдяки цьому
класицизуючий напрям вперше вдалося показати як одне з окремих само-
стійних відгалужень місцевої школи тогочасного українського релігійного
малярства в його контактах у мистецькій практиці епохи. Відзначено за-
непад цієї тенденції від середини століття на тлі завершальної стадії роз-
витку пізньосередньовічної традиції, позначеної наростанням графічного
начала та лінійної стилізації. Вперше ідентифіковані класицизуючі акценти
тогочасного львівського малярства потрактовано як власну історичну осно-
ву розвитку класичної складової львівської школи нового українського
малярства XVII ст.
Ключові слова: релігійне малярство, ікони, львівське малярство першої
половини XVI ст., класичні тенденції

Опубліковано
2019-10-21
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МАЛЯРСТВО. ІКОНОГРАФІЯ