Райжяйська татарська етноконфесійна громада: деякі питання історії і релігійного життя

  • Jonas Mardosa

Анотація

У статті аналізуються обставини татарської резиденції в Литві, і в
цьому контексті розкривається історія татарської громади, розташованої
в південній частині Литви в селищі Раїжі (Райжяй). Показано, що, хоча
економічна активність та спосіб життя татар сприяли зближенню з литов-
цями, конфесійні фактори призвели до розбіжностей у ритуальній культурі
татар. Виявлено особливості релігійного життя Райжяйських татар,
етнокультурне значення мечетей та особливо кладовищ для збереження
особистості громади. Тенденції модернізації суспільства зумовили зміни
в упорядкуванні кладовищ та місць поховання. Ісламські символи залиша-
ються в пам’ятниках, але очевидним є також вплив ритуальних традицій
Литви. Тим не менш, автор робить висновок, що громада Раїжi залишається
важливим релігійним та культурним центром литовських татар.
Ключові слова: Раїжі, громада, татари, мусульмани, кладовище,
пам’ятники

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ІСТОРІЯ ОКРЕМИХ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД