Cтворення Марійської дружини у Львові на рубежі XIX–XX століть

  • Alicja Puszka

Анотація

Досліджується Марійська дружина (МД) – асоціація католицької
молоді, створена в колегіумі єзуїтів 1563 р. в Римі. Вказується, що єзуїти
засновували дружини при своїх школах у всіх католицьких країнах,
формуючи таким чином міжнародну організацію світських католиків.
Розкрито мету цієї асоціації – розбудувати католицьку формацію всіх
станів і професій. Підкреслюється, що в 1751 р. папа Бенедикт XIV
дозволив утворювати товариства для жінок. Особливу увагу звернуто на
започаткування Марійської дружини у Львові 1608 р. Наголошується на
тому, що ліквідація Товариства Ісуса в 1773 р. стала причиною розпаду
Марійських дружин на польських землях і вони почали відроджуватися в
Галичині у другій половині XIX ст., об’єднуючи у своїх рядах селянство,
інтелігенцію, духовенство, студентів і представників різних професій.
Зазначено, що перша жіноча Марійська дружина у Львові виникла при
монастирі сестер Слугинь Пресвятого Серця Ісуса в 1877 р., після неї
з’явилися також Дружина чоловіків землевласників, Дружина німецьких
жінок, Дружина академічної молоді та ін.
Ключові слова: Марійські дружини, єзуїти, Львів, духовенство

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ІСТОРІЯ ОКРЕМИХ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД