Вибрані греко-католицькі парафії Коденського деканату до 1875 р. у світлі документів Холмської греко-католицької консисторії

  • Przemysław Andrzej Wróblewski

Анотація

Коденський деканат – церковно-адміністративна одиниця Холмської
греко-католицької єпархії, що існувала в 1596–1875 рр., організована за
моделлю латинських дієцезій. Після 1864 р. цей адміністративний округ
був включений до Бяльського деканату. У статті, на основі збережених до-
кументів Холмської греко-католицької консисторії, представлено вибрані
унійні парафії Коденського деканату. Здійснено спробу висвітлити окремі
аспекти організації та функціонування цих парафій в контексті загальної іс-
торії єпархії, до якої вони належали. Дослідження, результати яких викладені
в цій публікації, проводилися здебільшого у фондах Державного архіву у
Любліні (Польща). Студія доповнює вже існуючий на сьогодні доробок з цієї
теми – праці таких дослідників, як-от А. Бучило, Д. Вереда, Ф. Жеменюк,
Д. Цабай, Г. Велік, М. Малішевський.
Ключові слова: союз, Коденський деканат, Холмська єпархія, священики,
греко-католицька церква, консисторія

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ІСТОРІЯ ОКРЕМИХ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД