Бібліотека монастиря та парафії домініканців у містечку Золотий Потік (за реєстром 1830 р.)

  • Nazariy Loshtyn

Анотація

Проаналізовано кількісне та тематичне наповнення бібліотеки
монастиря та парафії домініканців у містечку Золотий Потік. Аналіз
здійснено на основі рукописного списку книг монастирської бібліотеки
1830 р. з фондів Центрального державного історичного архіву України,
м. Львів. До складу бібліотеки входили “проповідницькі книги”, “те-
ологічні книги”, а також парафіяльні метричні книги та книги запису
розпоряджень державної та церковної адміністрації. Серед проповід-
ницької літератури переважають твори авторів з чернечого середовища,
зокрема Товариства Ісуса. До групи “теологічних книг” у реєстрі внесено
видання Біблії, трактати з морального, догматичного та полемічного
богослов’я, філософські книги, а також аскетичні та агіографічні ви-
дання. Після проповідницьких та теологічних, у бібліотеці домініканців
окрему групу становлять метричні книги (хрещень, шлюбів, смертей),
книги запису богослужінь, а також книги із записами обіжників світ-
ських та церковних органів влади. Ці книги охоплюють період середини
XVIII ст. – поч. XIX ст.
Ключові слова: домініканці, бібліотека, Золотий Потік, реєстр книг

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ХРИСТИЯНСЬКІ ЧЕРНЕЧІ СПІЛЬНОТИ