Галицька (Львівська) провінція сестер Милосердя св. Вікентія де Поля в 1783−1859 рр.

  • Joanna Szady

Анотація

Галицька (Львівська) провінція сестер Милосердя була заснова-
на 1783 року, в результаті першого поділу Речі Посполитої і втрати
єдності з керівництвом згромадження у Варшаві. У склад провінції
увійшли деякі осередки з XVII–XVIII століття, уфундовані в XIX сто-
літті. Після 1809 року зв’язки з Варшавою підтримували лише кілька
сестринських домів. До 1829 року на території провінції було 14
осередків, котрі займалися лікуванням і опікою над бідними, вихо-
ванням сиріт, навчанням дівчат з бідних родин, а також соціалізацією
жінок-в’язнів. Благочинна діяльність шариток була сприйнята як
корисна для Австро-Угорської імперії, завдяки чому сестри могли
розвивати суспільну діяльність. До дальшого розвитку провінції
дійшло 1859 року, коли її резиденція була перенесена зі Львова до
Кракова. Відтоді діяльність сестер могла розвиватись у межах Кра-
ківської провінції сестер Милосердя.
Ключові слова: Галицька провінція сестер Милосердя, Львів, Згрома-
дження сестер Милосердя св. Вікентія де Поля

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ХРИСТИЯНСЬКІ ЧЕРНЕЧІ СПІЛЬНОТИ