Теоретичні праці Іларіона Свенціцького в царині музеології (1928–1939 рр.)

  • Oksana Kornutko-Hryniv

Анотація

На основі теоретичних напрацювань Іларіона Свенціцького в галузі музе-
ології розглядається історія створення мережі музейних установ у Галичині,
зокрема заснування Церковного музею у Львові 1905 р. та зміни його назви
на Національний музей 1908 р.
Характеризується післявоєнний розвиток цієї науково-культурної
інституції протягом 1920–1929 рр. Основна увага приділяється найваж-
ливішим напрямкам діяльності Національного музею в 1928–1939 рр.,
серед яких поповнення збірок, збереження і систематизація експонатів;
вивчення, консервація та реставрація мистецьких пам’яток; наукова,
дослідницька й видавнича діяльність; виставкова робота, зв’язки з гро-
мадськістю.
Детально проаналізовано погляди І. Свенціцького щодо збору, наукового
дослідження, систематизації, збереження, консервації та реставрації істори-
ко-культурних пам’яток.
Ключові слова: музей, мистецтво, національний, систематизація, консер-
вація, реставрація, наукова робота, виставка

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ВИКЛИКИ XX СТОЛІТТЯ