Репресії проти католицької і православної церков у Білоруській Радянській Соціалістичній Республіці (БРСР) під час Великого терору

  • Katarzyna Makulec

Анотація

Однією з головних особливостей політичної системи в Радянському
Союзі протягом всього періоду існування цієї держави були репресії,
кульмінацією яких стали 30-ті роки XX століття, названі Великим теро-
ром. Терор стосувався не лише політичної сфери, а й економічної та со-
ціальної. На території БРСР мали місце переслідування православної
та католицької церков. Пік масових репресій проти духівництва припав
на 1937–1938 роки. Справи проти духовенства були сфабриковані, ОДПУ
БРСР фальсифікувала докази про існування організованого Церквою
антирадянського підпілля. Репресії щодо католицьких священиків мали
деяку специфіку і були відповіддю на критику з боку Ватикану. Римсько-
католицька церква на території Білорусі була ліквідована вже у 20-х роках.
Ліквідація Церкви владою викликала великий опір у суспільстві.
Ключові слова: Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, ре-
пресії, католицький костел, православна церква

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ВИКЛИКИ XX СТОЛІТТЯ