Політичні репресії проти Римо-католицької церкви в Радянській Україні (1920-ті – початок 1950-х рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональні особливості

  • Olha Dovbnia

Анотація

Проаналізовано основні здобутки сучасної вітчизняної історіографії
у висвітленні регіональних особливостей репресивної складової анти-
релігійної політики компартійно-радянської влади щодо духовенства та
вірян Римо-католицької церкви в 1920-ті – на початку 1950-х рр. З’ясовано,
що українськими дослідниками на широкій джерельній базі визначено
причини, етапи, форми й наслідки політичних репресій у СРСР проти
римо-католиків Житомирщини, Поділля, Фастівщини, Півдня України,
Волині, Східної Галичини та Закарпаття. Водночас поза увагою науковців
опинилися регіональні особливості репресивних заходів проти католиків
західного обряду на Київщині, Чернігівщині, Донбасі, Харківщині та
Північній Буковині.
На підставі огляду наукового доробку вітчизняних істориків, присвя-
ченого зазначеній проблемі, встановлено, що репресивна політика проти
сповідників католицької віри в Радянській Україні в окреслений період
була спрямована на придушення опозиційних настроїв, національного
сепаратизму, нейтралізацію впливу Ватикану, а також його адаптацію до
радянської моделі управління.
Ключові слова: державний атеїзм, компартійно-радянська влада, органи
державної безпеки, репресії, депортація

Опубліковано
2019-10-17
Розділ
ВИКЛИКИ XX СТОЛІТТЯ