Ставлення православного духовенства до викликів суспільних перетворень початку ХХ ст.

  • Inna Shugalyova

Анотація

Проаналізовано зміни, що відбувалися в середовищі православного
духовенства на початку ХХ ст. Зміни були продиктовані суспільними та
політичними потрясіннями, що охопили державу. На основі наративних
джерел автор статті дослідила, наскільки православне духовенство було
готовим до змін, які були настрої політичного та соціального плану серед
білого та серед чернечого духовенства. У споминах та щоденниках гро-
мадські та духовні діячі початку ХХ століття ділилися враженнями від
модернізаційних перетворень, розмірковували щодо майбутнього церкви
та суспільства. Особливу увагу було приділено політичним настроям
молодих людей. Вони були вихідцями з духовних родин та навчалися у
духовних освітніх закладах. Проте серед молоді ширилися устремління до
побудови світської кар’єри. Розкриті особливості виховання молодих людей
у семінаріях та бурсах, визначено причинно їх скептичного ставлення до
духовної освіти.
Ключові слова: духовенство, церква, духовні освітні заклади, зміни,
молодь, модернізація

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ