Дореволюційні публікації митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864–1937)

  • Iryna Prelovska

Анотація

Статтю присвячено огляду дореволюційної церковно-публіцистичної
спадщини одного з засновників Української автокефальної православної
церкви (1921–1930), митрополита УАПЦ (1921–1927) Василя Костянти-
новича Липківського (†1864–1937). Головну увагу звернуто на проблему
вивчення основних дореволюційних публікацій протоієрея Василя Лип-
ківського у церковному часописі “Киевские епархиальные ведомости”
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Формально ці публікації написані ро-
сійською мовою, але вони ґрунтовані на документальних джерелах про
українську церковну старовину, сільські традиції і звичаї, які побутували
в Липовецькому повіті у ХІХ ст. Протоієрей Василь Липківський описує
процесс ліквідації уніатської церкви російським імперським урядом,
життя і діяльність українських православних братств, як вони варили мед
до церковних свят. Окремо розглянуто проблему критики прот. Василем
Липківським синодальних реформ в українських єпархіях Російської
православної церкви, пов’язаних з утриманням причтових приміщень.
Ці реформи зруйнували традиційну систему організації життя місцевого
духовенства, призвели до зубожіння та занепаду.
Ключові слова: документальні джерела, протоієрей Василь Липків-
ський, історико-публіцистична спадщина, “Киевские епархиальные ведо-
мости”, старожитності, уніатська церква, Святійший урядуючий Синод,
Липовецький повіт, українські братства, причет, святковий мед

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ