“Братская беседа” як джерело досліджень релігійно-конфесійних і національних взаємин на території східних повітів Королівства Польського

  • Jarosław Cabaj

Анотація

Журнал “Братская беседа” є важливим джерелом досліджень релігійно-
конфесійних і національних взаємин на території східних повітів Польського
Королівства. Часопис видавався в Холмі в 1907–1911 рр. під егідою право-
славного Братства Святої Богородиці.
Друкована в журналі інформація сприяла поглибленню релігійних знань
православних мешканців Надбужанщини. Метою цього періодичного видан-
ня було стримування впливу Римо-католицької церкви, а також полонізації
місцевого населення – русинів (українців). Важливе місце посідали й
матеріали, в яких мовилося про виокремлення Холмської губернії та її
функціонування, забезпечення прав православ’я і Росії.
У статті також висвітлюється ставлення редакції “Братской беседы” до
українського національного відродження. На шпальтах аналізованого жур-
налу допускалася публікація текстів місцевим “малоросійським діалектом”
(місцевим українським діалектом), хоча в той період незалежна від влади
українська діяльність не толерувалася.
Ключові слова: Холм, Королівство Польське, Холмщина, Підляшшя,
Братство Святої Богородиці

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ