Ідея патріархату Греко-католицької церкви початку ХХ ст. в контексті сучасної політики пам’яті

  • Nazar Kis’

Анотація

Досліджено політику пам’яті, яку проводить Українська греко-католицька
церква в контексті змагань за визнання патріархату. На основі публічних заяв
сучасних церковних ієрархів, а також матеріалів української преси початку
минулого століття, порівнюються аргументи “за” автономний статус і патрі-
аршу гідність церкви. Зокрема, звертається увага на історію церкви початку
ХХ ст. Тоді, під впливом руху за автономію церковної структури в Америці,
головними політичними групами та середовищами всередині духовенства
було сформульовано ставлення до проблеми. А також чітко вибудовано
саме питання про необхідність проголошення патріархату. Примітно, що
в сучасній політиці пам’яті, яку здійснює УГКЦ, цьому епізоду історії не
присвячено достатньо уваги. Хоча тодішні аргументи, сформульовані під
впливом ідеології націоналізму, використовуються в публічних дискусіях і
до сьогодні. Так, зараз все ще актуальними є такі питання як “боротьба проти
асиміляції”, “збереження ідентичності”, “віднайдення власної національної
пам’яті”, коли мова йде про проблему церковної структури.
Ключові слова: політика пам’яті, патріархат, Українська греко-католицька
церква, націоналізм, публічні дискусії, ідентичність, церковна структура

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ