“…втікаємо під Твій покров, Дівице Ченстоховська, прохаючи Тебе про зламання кайданів і розірвання пут…” : відзначення обітниць Яна Казимира у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  • Natalia Kolb

Анотація

Наприкінці ХІХ ст. діяльність з метою відродження державності спо-
нукала польську громаду Львова звернути спеціальну увагу на львівські
обітниці короля Яна Казимира. Вони зобов’язували поляків до особливого
пошанування Богородиці, щорічного святкування дня цих обітів та опіки
долею нижчих суспільних верств. Легковаження такими приреченнями
вважалося однією з головних причин важкого становища польського на-
роду, а їх надолуження – певною запорукою відновлення незалежності.
Відтак урочисте відзначення львівських обітниць стало постійним явищем
духовно-релігійного й громадсько-патріотичного життя поляків Львова.
Водночас усе більше громада та Церква цікавились і соціальною складовою
обітниць, відповідаючи таким чином на виклики часу, в т. ч. поширення
лівих ідеологій.
Ключові слова: Львів, польська громада, львівські обітниці, королева
Польської корони

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ