Реклама в релігійній періодиці галицьких українців наприкінці XIX ст.

  • Anastasiya Kamaldinova

Анотація

Проаналізовано рекламу в релігійній періодиці, що видавалася у Львові на-
прикінці XIX ст. Розглянуто три найпопулярніші українські греко-католицькі
часописи того періоду: “Рускій Сіонъ”, “Душпастырь” та “Львівські
архієпархіальні відомості”. Досліджуються, зокрема, такі характеристики
реклами у пресі, як місце публікації, розмір та якість, а також особливості
оголошень. Зроблено висновок, що більшість рекламних повідомлень у на-
званих періодичних виданнях стосувалися Церкви чи релігії, а більшість
товарів рекламодавців могли використовуватися священнослужителями
або парафіянами в культових цілях. Зазначено, що важливе місце серед цих
оголошень посідала реклама, яка пропагувала релігійну й давньоруську ху-
дожню літературу, тим самим сприяючи поширенню освіченості галицьких
українців у згаданих ділянках. З’ясовано, що найбільше рекламного матеріалу
публікувалося на шпальтах часопису “Душпастырь”.
Ключові слова: реклама, релігійна періодика, Українська греко-католицька
церква, промисловість

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ