Релігійні написи на східних прапорах

  • Victoriya Korytninska

Анотація

Наведено узагальнені відомості, отримані під час аналізу та перекладу
написів на 205 східних прапорах з Історичного каталогу М. Й. Бранденбурга
та зібрання Ізмаїльського історичного музею О. В. Суворова. Встановлено
частоту і спосіб їх нанесення на знаменні полотнища, визначено найпоши-
реніші кольори матеріалу, з якого їх виготовляли, їхнє місце розташування
та поєднання із зображеннями (меча Зульфікару, хамси та ін.). Проведено
уточнення змісту окремих релігійних написів та “ідентифіковано” аяти і
сури Корану, до яких вони належать. З’ясовано, що, окрім цитат із Корану,
на східні прапори також наносили ду’а, таваккуль, фрагменти хадісів та на-
писи довільного характеру (заклики, звернення, повчання тощо). Враховуючи
зміст священних висловів, визначено основну мету їх нанесення на прапори
та зроблено припущення про ймовірну неосвіченість або ж “релігійну” бай-
дужість людей, які їх виготовляли.
Ключові слова: прапор, написи, наносити, аят, сура, Коран

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ