Маловідомі джерела до історії Греко-Католицької Церкви останньої чверті ХVІІІ ст. (Рукописна спадщина о. Івана Ґудза)

  • Ivan Paslavskyi

Анотація

У статті звернено увагу на унікальний рукописний архів греко-
католицького священика о. Івана Ґудза (1727–1790), який зберігається у
Львівському Національному музеї ім. Андрея Шептицького. Він налічує
десять томів листів, меморіалів, доповідних записок, історико-церковних
розвідок і нотаток самого о. І. Ґудза, а також копій, листів і записок інших
осіб із Відня та Львова. Сім томів цієї збірки охоплюють матеріали з
1775-го по 1783 р., тобто з часу його перебування у Відні. Вони мають
загальну назву “Кореспонденція в інтересах Львівської єпархії греко-
католицького обряду”. Три інші збірки під назвою “Ефемериди” містять
матеріали за 1784–1789 рр. і віддзеркалюють львівський період його
діяльності. Автор статті доходить висновку, що ці документи і матеріали,
які ще мало вивчені, є унікальним джерелом для дослідження історії
Греко-Католицької Церкви, релігійно-церковних і суспільно-політичних
відносин у Галичині в 70–80 рр. XVIII ст.
Ключові слова: о. Іван Ґудз, Греко-Католицька Церква, Василіянський
Чин, Віленська єзуїтська академія, Львівський Національний музей ім.
Андрея Шептицького

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ