Згадки про чари і забобони в справах Перемишльського духовного суду другої половини XVII – першої половини XVIII ст.

  • Olena Tsykvas

Анотація

Досліджено згадки про чари і забобони, що були виявлені у справах,
розглянутих на засіданнях духовного суду Перемишльської єпархії другої
половини XVII – першої половини XVIII ст. Проаналізовано всі етапи су-
дового провадження, а також встановлено типи справ, в яких фігурують
звинувачення в чаруванні. На сесіях Перемишльського духовного суду ви-
рішувались саме ті суперечки про чари і забобони, що містились у справах
матримоніального характеру, а також процесах, учасниками в яких було
духовенство та члени їхніх сімей. Проведено детальну верифікацію джерел,
яка дозволила визначити систему покарань, що використовував єпископський
суд у правопорушеннях даного виду. На основі наявних матеріалів здійсне-
но дослідження сфери свідомості тогочасного суспільства. З’ясовано, який
вплив, згідно з уявленням ранньомодерної людини, мали на її життя “магічні
дії”. Систему забобонних вірувань репрезентує ряд згадок про неналежне
використання освячених предметів, а також “полювання на упирів”.
Ключові слова: духовний (єпископський) суд, Перемишльська єпархія,
чари, забобони, упир, відьма

Опубліковано
2019-10-15
Розділ
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ