Роги барана, як сакральна королівська регалія Шапура II

  • Katarzyna Maksymiuk

Анотація

Проаналізовано працю Амміана Марцелліна “Діяння”, що містить цін­
ну інформацію про стародавній Іран. Амміан Марцеллін описує прибуття
шахиншаха (царя царів) Шапура II (що правив у 309–379) під стіни міста
Аміда, яке тримали в облозі іранці. Він повідомляє, що іранський король
носив специфічну корону/шолом, прикрашений рогами барана і робить
висновок, що шолом сасанідського монарха перегукується із особою Алек­
сандра Македонського. Аналізується зображення Александра Великого в
літературі написаною системою письма пахлаві, яка хронологічно ближча
до часів правління Шапура II. Досліджється уявлення іранських царів про
роги барана. Зроблено висновок, що своєрідне оформлення корони/шолому
Шапура II, описане Амміаном Марцелліном, жодним чином не може бути
пов’язане з особою Александра Македонського, і є результатом іранського
світосприйняття та розуміння королівської влади.
Ключові слова: Іран, Сасаніди, шоломи, роги барана, Александр Маке­
донський, література системою письма пахлаві

Опубліковано
2019-10-09
Розділ
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО МОДЕРНОЇ ДОБИ