Сакральні зображення: сутнісні характеристики для загальноосвітнього використання

  • Victoria Kryshmarel

Анотація

Розкрито мінімальні умови визначення об’єкта як зразка сакрального образотворчого
мистецтва, а також виокремлено деякі аспекти специфіки сприйняття таких творів, що є
основою для певних обмежень, врахування яких підвищує ефективність використання
зазначених зображень у загальноосвітньому процесі.
Визначено відмінності між сакральним мистецтвом та мистецтвом на релігійну
тематику. Обґрунтована думка, що в мистецтві релігійної тематики переважає, перш за
все, естетичне сприйняття, тоді як сакральне постає у трьох аспектах: онтологічному,
аксіологічному та феноменологічно-психологічному. Автор визначає релігійне (сакраль-
не) образотворче мистецтво як деякий образ поза-образного досвіду, що легітимізується
офіційними представниками відповідної релігійної течії. Узагальнено досвід викорис-
тання сакральних творів у педагогіці.
Ключові слова: сакральне, мистецтво, релігія, загальна освіта, визначення, мистецтво
релігійної тематики

Опубліковано
2019-10-09
Розділ
РЕЛІГІЙНИЙ ФЕНОМЕН У МИСТЕЦТВІ