Релігійна обрядовість в осмисленні марксистського релігієзнавства Радянської України (1980-ті рр.)

  • Oleg Kyselov

Анотація

Аналізуються вітчизняні роботи з наукового атеїзму 1980-х років, присвячені релі-
гійній обрядовості. Виділено три групи проблем, в контексті яких розглядалася релігійна
обрядовість: 1) структура та функції релігії; 2) секуляризація, модернізація релігії та
еволюція релігійної свідомості; 3) історичні типи обрядовості. Зроблено висновок, що
дослідження обрядовості мало прикладний характер і спонукало до опрацювання та
обґрунтування радянської обрядовості. Остання тема виводила радянських науковців
за рамки релігієзнавчої проблематики.
Ключові слова: обрядовість, релігійних культ, науковий атеїзм, радянське релігієз-
навство

Опубліковано
2019-10-09
Розділ
ОБРЯДОВА ТА ЗВИЧАЄВА ПРАКТИКА УКРАЇНЦІВ