Дохристиянський і християнський характер свят початку зими на Буковині

  • Oleksandr Kozholianko

Анотація

Досліджено дохристиянський і християнський зміст свят Введення, Катерини, Ан-
дрія українцями Буковини. Зауважено, що давні українці шанували землю і вважали її
святою від Введення до Благовіщення. шанобливо й обережно поводились зі землею.
Обґрунтовано, що в українців Буковини свято «дівочої долі» з введенням християнства
стало називатися днем християнської великомучениці Катерини. Свято Калити (Андрія)
у дохристиянський час на Буковині було молодіжним святом ворожінь, замовлянь та
готувань до Різдва Сонця. Це свято вважалося рубіжним святом в українців, відповідно
йому відводилась особлива роль у народній метеорології різних зон Буковини. Звернена
увага на прикладний характер народної метеорології відносно майбутнього врожаю у
місцевості, де було розвинене землеробство (рівнинна та передгірна зони краю) або
скотарство (гірська зона). Під час святкувань Калити (Андрія) спостерігався глибокий
вияв віри в силу природи і її надприродні властивості, вияв анімістичного світогляду. З
прийняттям християнства це свято набрало християнського характеру, слово «Калита»
відійшло, а залишилося лише «Андрія». Проте обряди, пов’язані з анімістичними до-
християнськими віруваннями, збереглися і донині.
Ключові слова: земля, дохристиянські обряди, християнство, свято, ворожіння, ані-
мізм, освячення

Опубліковано
2019-10-09
Розділ
ОБРЯДОВА ТА ЗВИЧАЄВА ПРАКТИКА УКРАЇНЦІВ