Процеси інституалізації та міжконфесійні зв’язки в українському протестантизмі наприкінці XX – початку ХХІ ст.

  • Yuri Vilkhovy

Анотація

Розкрито сутність процесів інституалізації, а також характер міжконфесій-
них зв’язків у середовищі українських протестантських об’єднань наприкінці
ХХ – початку ХХІ ст. На основі комплексного аналізу документів, богословської
літератури, праць радянських і сучасних дослідників досліджено діяльність церков
євангельських християн-баптистів і християн віри євангельської (п’ятидесятників)
у перше пострадянське десятиліття. Дослідники визначають характер динаміки роз-
витку зазначених конфесій та засади, на яких український протестантизм увійшов
у нове тисячоліття.
Ключові слова: протестантизм, релігійні громади, віруючі, пресвітери,
християнські цінності, церква ЄХБ, церква ХВЄ, етноконфесійна політика,
деномінації, місіонерство, релігійні конфлікти, релігійна свобода, харизматичні
церкви, євангелізація, релігійні об’єднання

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
РЕЛІГІЯ В УКРАЇНСьКІЙ ДЕРЖАВІ