Постсекулярний контекст повсякденності українського православного вірянина

  • Yurii Boreiko

Анотація

Досліджується взаємозв’язок світського і релігійного у повсякденному житті
українського православного вірянина у постсекулярному суспільстві. Встановлено,
що внаслідок відсутності замкнутого циклу традиційного механізму засвоєння релі-
гійного досвіду значна кількість українських православних вірян у процесі первинної
соціалізації засвоїла світську культуру. У постсекулярному світі релігія змушена по-
вертати свої соціальні та культурні позиції шляхом культивування синтезу світського
і релігійного. У повсякденному житті віруюча людина може декларувати дотримання
конфесійних норм і принципів, натомість підпорядковувати свої цінності та поведін-
ку іншим імперативам. Взаємодія світських і конфесійних елементів складає ядро
життєвого світу віруючої особи, обумовлює її повсякденність. Якщо людина робить
свідомий вибір на користь релігійних постулатів, то трансформація світського світо-
гляду потребує тривалого часу і значних зусиль.
Ключові слова: повсякденність, секуляризація, постсекулярність, світське, релі-
гійне, православний вірянин, українське суспільство

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
СОЦІОФІЛОCОФСьКІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЇ