Дилема сакральної ортодоксальності чи морального релятивізму сучасного християнства

  • Michael Gordienko

Анотація

Здійснено аналіз трансформації християнства в системі техногенно-інформаційних
та раціонально-меркантильних координат сучасної цивілізації. Розглянуто концептуальні
тренди, під впливом яких християнство набуває дифузного характеру. Проаналізовано
процеси дехристиянізації сучасної цивілізації, морально-етичного й духовно-сакраль-
ного релятивізму, панування матеріально-егоїстичного способу життя, утворення великої
кількості християнських конфесій, які не спираються на усталені релігійні традиції й
не обтяжені моральними принципами.
Зроблено висновок, що без моральних засад суспільство атомізується, розпадається
на безліч антагоністичних кланів. Лише синергія християнського етосу, патріотичного
сумління й громадянської жертовності забезпечує європейську перспективу українській
державності. Обґрунтовано соціальний запит щодо збереження авторитету і впливовості
ортодоксального християнства через пошуки механізмів адаптації до агресивних ви-
кликів сучасної цивілізації.
Ключові слова: релігія, мораль, ортодоксальне християнство, Бог, духовність, віра

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
СОЦІОФІЛОCОФСьКІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЇ