Метафізика релігійних потреб та їх роль у смисложиттєвому самовизначенні православного віруючого

  • Hanna Kulagina-Stadnichenko

Анотація

Визначається конструктивна роль релігійних потреб. З’ясовується їх вплив у
формуванні особистісної самоідентифікації та саморозвитку. У свою чергу, потреба
мати Бога формує сенс життя православного віруючого, сприяє його самоідентифі-
кації. В українській традиції ця релігійна потреба має своєрідну специфіку. Авторка
обґрунтовує, що особливістю українського релігійного світогляду і релігійної психіки
є живий зв’язок віруючого з Богом.
Зроблено висновок, що церква наближалась до народу мовою обряду, церковно-
народними звичаями за місцевими традиціями, а обожнення виступає частиною бого-
людського процесу. Особиста участь у священнодіяннях вказувала на залишки язич-
ницького ритуалу, водночас привертала освічених громадян до церковно-громадської
праці. Така активність громадянства породила сучасний церковно-національний рух
серед українців.
Ключові слова: релігійні потреби, потреба мати Бога, українське православ’я

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
СОЦІОФІЛОCОФСьКІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЇ