Феномен квазі- та псевдорелігій: проблема дефініції та релігієзнавчого дослідження

  • Yaroslav Yuvsechko

Анотація

Досліджується актуальна проблема сучасного етапу розвитку релігійної сфери
– виникнення та активна діяльність рухів і організацій, що можуть бути охаракте-
ризовані як квазірелігійні або псевдорелігійні. Визначаються сутність та формальні
ознаки псевдорелігій з-поміж широкого спектру новотворених релігійних явищ, а
також характерні риси квазірелігій як окремих феноменів, що функціонують пере-
важно у формі світських організацій та намагаються певним чином трансформувати
ідентичність своїх членів в потрібному їм напрямку. Підкреслюється, що зазначені
поняття не є тотожними і потребують окремого релігієзнавчого дослідження. Спіль-
ним може вважатись лише те, що обидва феномени постають на межі між сакраль-
ним і секулярним. Звертається увага, що характеристика усіх нових релігійних рухів
сучасності як псевдорелігійних є некоректною та ненауковою. Звертається увага на
складність наукового обґрунтування належності певних релігійних рухів до категорії
«псевдорелігій», оскільки ознаки такої належності все ще залишаються предметом
релігієзнавчих дискусій.
Ключові слова: нові релігійні рухи, квазірелігія, псевдорелігія, сакральне, секу-
лярне

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
МЕТОДОЛОГІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ