Михайло Драгоманов та Іван Франко: міркування про секулярність у перспективі історії української релігієзнавчої думки

  • Volodymyr Volkovskyi

Анотація

Обґрунтовано думку, що релігієзнавство та релігія займали провідне місце у
політичних концепціях та практичній діяльності М. Драгоманова та І. Франка. Ана-
лізуються їхні погляди на питання про відношення релігії та модерності, прогресу
та секулярності, орієнтація на критику релігійних наративів та участі Церкви у по-
літиці. Зроблено висновок, що релігієзнавчі питання вони розглядали у дусі власного
теоретичного підходу, який базувався частково на ідеалі позитивної науки, частково
на політичній філософії громадівства. Актуалізуються ідеї та тексти Драгоманова і
Франка для сучасного українського суспільства, визначається їх значення у дискусіях
щодо місця релігії у процесах модернізації.
Ключові слова: М. Драгоманов, І. Франко, секулярність, модерність, релігієзнав-
ство, дискусія

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА