Ситуація ціннісного конфлікту в житії Києво-Печерського ченця Тита у контексті культуролого-релігієзнавчого осмислення

  • George Pankov

Анотація

Досліджується сюжет Києво-Печерського патерика, у якому розповідається про
конфлікт між ченцями Титом і Евагрієм з подальшим баченням надприродного дива.
Здійснюється оцінка ситуації ціннісного конфлікту в агіографічній літературі. Даний
сюжет інтерпретується як міфопоетичний спосіб вираження соціокультурного порядку
християнської традиції. Обґрунтовується, що міфопоетичний спосіб вираження боротьби
здійснюється в агіографії не шляхом раціональних суджень і умовиводів, а способом
образного вираження, яке склало поведінку персонажів Тита, Евагрія, а також картину
надприродного бачення. Аналітика зазначеного тексту актуалізує культурологічне
релігієзнавство й демонструє його методологічні можливості в інтерпретації агіогра-
фічного міфу.
Ключові слова: ціннісний конфлікт, агіографічний міф, міфопоетика, культурологічне
релігієзнавство, аксіологічний підхід, нормативно-регулюючий механізм культури

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА