Сюжети біблейської історії: досвід герменевтичного прочитання

  • Ivan Bredun
  • Liliya Kompaniets

Анотація

Проводиться комплексне осмислення автором релігійних тем (перевтілення і
воскресіння). Застосовується методологічний принцип філософської герменевтики в
прочитанні та інтерпретації Святого Письма в контексті означених ідей. Під кутом
зору презентованих інтерпретацій біблійні сюжети розкривають глибинні пласти свого
змісту, стає можливим переосмислення не тільки базових релігійних ідей, а й розши-
рення світоглядного простору (світського і релігійного) в їх сприйнятті і презентації. В
осмисленні теми застосовуються принципи академічного релігієзнавства (об’єктивності,
поліметодичності та ін.) позаконфесійних, ідеологічних пріоритетів.
Ключові слова: воскресіння, перевтілення, ідея справедливості, Святе Письмо, пе-
редіснування, відплата, Ісус Христос

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА