Проблеми реалізації свободи совісті та свободи релігії в Російській Федерації

  • Larisa Moiseenko

Анотація

Присвячено проблемам реалізації свободи совісті та свободи релігії в Російській
Федерації. Показано, що в результаті реалізації концепції «Русского мира» у внутрішній
та зовнішній політиці, Росія поставила під загрозу можливість реалізації прав та свобод
громадян не тільки на окупованих та анексованих територіях, а й в середині країни. Автор
звертає увагу на те, що концепція «Русского мира» є дезінтеграційною, деструктивною,
дискримінаційною, провальною для російської влади. Вона (концепція) не відповідає тій
геополітичній, економічній, конфесійній та демографічній ситуації, в якій знаходиться
сьогодні Російська Федерація. Відбуваються порушення прав та свобод громадян, кон-
ституційних принципів світськості держави, відбувається злиття державних органів з
Російською православною церквою, клерикалізація ідеології держави, повернення до
традицій державно-церковних відносин часів Російської імперії.
Ключові слова: «Русский мир», клерикалізація, дискримінація, свобода совісті,
свобода релігії, ідеологія

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ІСТОРИЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ СВОБОДИ СОВІСТІ