Вплив військових конфліктів 1914‒1921 років на греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині

  • Roman Lekhniuk
Ключові слова: Греко-католицька церква, парафіяльне духовенство, Галичина, Перша світова війна, польсько-українська війна

Анотація

У статті досліджено шляхи, якими спочатку Перша світова війна, а згодом польсько-українська та радянсько-польська війни, що сукупно тривали з 1914 р. по 1921 р., вплинули на становище греко-католицького парафіяльного духовенства в Галичині. Встановлено, що Перша світова війна суттєво повпливала на моральний клімат в галицькому українському суспільстві, а також сприяла поширенню новітніх революційних ідей, що підважувало традиційно важливу роль духовенства в соціумі. Польсько-українська війна, що завершилась окупацією польськими військами території ЗУ НР, призвела до разючих змін у стосунках церква-держава – від лояльності австрійської доби, до ворожості в часи Другої Речі Посполитої.

Опубліковано
2024-06-09