Місце та роль фрігійського Марсія в світогляді античності

  • Анастасія Баукова
Ключові слова: Марсій, римська провінція, монети, міфологія, римська історія

Анотація

Проаналізовано постать міфічного Марсія в збережених літературних, нумізматичних та археологічних джерелах. Показано, що хоча міф про Марсія не належав до найважливіших у системі релігійних уявлень мешканців Середземномор’я, проте він був пов’язаний з міфом про Аполлона, відображаючи боротьбу фригійського та дорійського музичних ладів. Простежено, як Марсій з уособлення варвара, силена, музиканта з подвійною флейтою спершу трансформується в річкового бога, а в ІІ–ІІІ ст. н. е. стає символом самовизначення та громадянських свобод римського суспільства. Підкреслено, що досі залишається відкритим питання про існування храму Марсія, який зображали на монетах доби Елагабала та Траяна Деція, карбованих на території провінції Сирія.

Опубліковано
2024-06-09