Культ Матері богів в Північному Причорномор’ї у свідченні писемних та археологічних пам’яток (ІІІ ст. до н. е. – IV ст. н. е.)

  • Andriy Korchak
Ключові слова: малоазійський культ Матері богів (Кібели), Північне Причорномор’я, елліністичний і римський періоди – ІІI ст. до н. е. – IV ст. н. е.

Анотація

У статті зібрано та проаналізовано відомості про знахідки на території Північного Причорномор’я предметів, пов’язаних з малоазійським культом Матері богів періоду ІІI ст. до н. е. – IV ст. н. е. Подано їх максимальний перелік та коротку характеристику. Ви­світлено питання функціонального призначення такого типу сакральних пам’яток. Об­ґрун­товується думка, що способи поклоніння Кібелі могли мати як загальний, так і приватний характер. Сама ж богиня виступала покровителькою родючості, влади, міст, вважалася володаркою підземного царства.

Опубліковано
2024-06-09