Степан Качала та Олександр Барвінський: до історії взаємин

  • Petro Vivcharyk

Анотація

Досліджуються взаємини Степана Качали та Олександра Барвінського в контексті
суспільно-політичного та культурного життя Галичини, зроблено наголос на особистіс-
них стосунках діячів. Систематизовано та проаналізовано публіцистичну, епістолярну
спадщину Степана Качали, мемуарну спадщину Олександра Барвінського, у контексті
цього охарактеризовано процес налагодження та формування відносин і співробітництва
між ними. Низка документів вводиться у науковий обіг вперше. Розглядаються основні
напрями меценатської діяльності Степана Качали у сфері культури, освіти. Досліджено
обговорення Степаном Качалою і Олександром Барвінським політичних, просвітних і
соціальних питань. Обґрунтовано, що обох діячів поєднували спільні погляди щодо
прогресивного розвитку українського національного руху на засадах просвіти, знання
історії власного народу, боротьби із економічним та духовним занепадом народу.
Ключові слова: Степан Качала, Олександр Барвінський, «Просвіта», «Руська істо-
рична бібліотека», Східна Галичина

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ЦЕРКВА У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ХІХ–ХХ СТ.