Святий Зигмунт Щенсний Фелінський та проблеми польсько-українського примирення

  • Grzegorz Bachanek

Анотація

На прикладі діяльності Варшавського римо-католицького архієпископа Зигмунта
Щенсного Фелінського (1822-1895) розкривається історія польсько-українських від-
носин. З огляду на складність цих стосунків, висвітлюється біографія, діяльність і
вчення Архієпископа, а також його місія направлена на примирення двох народів.
Показана допомога переслідуваним у Російській імперії уніатам, зокрема прохання
у Папи Римського про призначення греко-католицького Єпископа для таких регіонів,
як Холм і Підляшшя, а також відкриття у Римі окремого русинського коледжу для
навчання уніатського духовенства.
Особлива увага приділяється останньому періоду життя Зигмунта Фелінського у
1883–1895 роках, який він присвятив пастирській роботі серед українців та поляків
на Тернопільщині, намагаючись відродити не тільки релігійне життя регіону, але
й соціальний, культурний і економічний розвиток обох народів. Зокрема, показано
його особливу роль у відкритті польсько-українських шкіл.
Ключові слова: Зигмунт Щенсний Фелінський, архієпископ, примирення,
польсько-українські відносини, братство народів, патріотизм, Уніатська церква

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ЦЕРКВА У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ХІХ–ХХ СТ.