Львівська духовна семінарія УГКЦ та Богословська академія під керівництвом ректора Йосифа Сліпого (1926–1939 рр.)

  • Oleksandra Kyrychuk

Анотація

На основі архівних матеріалів і спогадів Йосифа Сліпого досліджено стан та
розвиток Львівської духовної семінарії УГКЦ і Богословської академії протягом
міжвоєнного періоду. Показано шляхи виходу навчального закладу із кризи піс-
ля Першої світової війни, розкрито талант адміністрування ректора о. Йосифа
Сліпого. Розглянуто питання розбудови і реконструкції приміщень, організації
навчального процесу, внутрішньої організації та налагодження дисципліни, пере-
ведення навчального закладу на самозабезпечення шляхом організації аграрних
господарств у с. Якторові, Андріївці та Винниках. Визначено обсяг навчальних
програм Богословської академії, відкриття нових факультетів, викладання мис-
тецтвознавства та археології. Показана участь семінаристів у громадському та
культурному житті того часу. Звертається увага на спроби Ватикану запровадити
целібат (безженство священиків). Визначено вклад Богословської семінарії у
розвиток неотомізму.
Ключові слова: Духовна семінарія, Богословська академія, ректор Йосиф Сліпий,
мистецтво, теологія

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ