Богословські студії в Університеті Св. Володимира в ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Olena Predko

Анотація

Здійснюється огляд та аналіз викладання богослов’я в Університеті Св. Володимира
в ХІХ – на початку ХХ сторіччя. Характеризуються богословські ідеї, репрезентовані
його викладачами. Подаються короткі відомості про професорів, які викладали бого-
словські дисципліни, зокрема І. Скворцова, Н. Фаворова, П. Свєтлова, Г. Головінського,
Т. Добшевича, М. Боголюбова, М. Поснова. Цікавим є те, що кожний із згаданих вище
професорів богослов’я розробляв авторські курси, враховуючи тогочасні досягнення
науки, зокрема філософії, психології, логіки. Об’єднувало їх лише те, що кожний так
чи так намагався розв’язати проблему реформування богослов’я, поєднуючи науковість
і церковність. При цьому прилучення до християнських студій не обмежувалося викла-
данням циклу богословських дисциплін. В університеті були церкви – православного
та римо-католицького віросповідання, настоятелями яких були професори богослов’я.
Зазначається внесок професорсько-викладацького складу в розвиток вітчизняної освіти
та науки.
Ключові слова: Університет Св. Володимира, освітня реформа, богословська освіта,
професорсько-викладацький склад, університетські церкви, науковість і церковність

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ