Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

  • Iryna Petrenko

Анотація

На основі комплексного аналізу джерел та наукових досліджень проаналізовано
процес створення і впровадження шкільних програм для церковнопарафіяльних шкіл
Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Прийняття програм для
церковнопарафіяльних шкіл було потрібним і важливим кроком, адже вони були на-
дійними керівництвами в дидактичному і методичному відношенні для законовчителів
і вчителів. Крім того, підкреслювався характер церковної школи, її відмінність від шкіл
інших типів: єдність навчального і виховного процесу, де викладання всіх предметів
було пронизано однією ідеєю – моральне вдосконалення людини відповідно до вчення
Православної Церкви, тобто релігійності і церковності, любові до престолу і Російської
імперії. Проаналізовані програми церковнопарафіяльних шкіл свідчать, що їх еволюція
відбувалася в напрямку посилення світського компоненту.
Ключові слова: церковнопарафіяльні школи, шкільні програми, духовенство, вчителі,
учні, навчально-виховний процес

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ