Християнські громади Хмельниччини в період «відлиги» (1953–1964 рр.)

  • Valeriy Nesterenko
  • Valery Storchovyi

Анотація

На основі маловідомих матеріалів Державного архіву Хмельницької області до-
сліджено діяльність Православної та Римо-католицької церкви на Хмельниччині у
1953–1964 рр. Велика увага приділяється висвітленню основних напрямів політики
радянської влади щодо релігійних конфесій. Автори приходять до висновку, що можна
виділити три етапи у атеїстичній політиці радянської влади цього часу. Перший етап
(1953–1958 рр.) характеризується відносним зменшенням адміністративного тиску щодо
релігійних конфесій регіону. Натомість, на другому етапі (1959–1962 рр.) більшість
православних та римо-католицьких церков на Хмельниччині, які відновили свою ді-
яльність під час Другої світової війни, було закрито. Вони використовувались або як
культурно-освітні установи або як склади. Третій етап (1963–1964 рр.) визначив наступну
політику радянської влади щодо релігії. У цей час не було нових чисельних випадків
закриття церков, проте залишилось чимало дискримінаційних законів та соціальних
норм щодо священиків і вірян.
Ключові слова: атеїстична політика, священик, віряни, політика, релігійна громада,
церква, костел, Православна церква, Римо-католицька церква, парафія, Хмельницька
область, богослужіння, конфесія

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ПАРАФІЯЛЬНА ІСТОРІЯ ТА ЦЕРКОВНІ БРАТСТВА