Dogmatyczno-moralna literatura prawosіawna w Rzeczypospolitej w koсcu XVI i pierwszej poіowie XVII wieku

  • Piotr Chomik

Анотація

Православна література кінця XVI та першої половини XVII ст. представляла історію
православ’я на руських і литовських землях Речі Посполитої та піднімала різні освітні,
моральні й догматичні питання. Автори цих праць, безсумнівно, керувалися ідеєю
підвищення духовного та морального рівня віруючими Православної Церкви. Крім
того, православна релігійна література стала елементом розвитку національної та
культурної самосвідомості українського і білоруського народів.
Релігійними письменниками, які писали догматично=моральну тематику, окрім київ=
ського митрополита Петра Могили, були: Кирило Транквіліон Ставровецький, Лав=
рентій Зизаній, Леонтій Карпович та наступник Петра Могили – Сильвестр Косів.
Показ пишності літературної та теологічної православної думки в Речі Посполитій
у згаданого періоду є важливим для розуміння загальної культури Православної
Церкви у Польсько=литовсько=руській державі.

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ