Роль братств у Греко-католицькій церкві в XVIII ст. (Брацлавське воєводство)

  • Irena Wodzianowska

Анотація

Представлено роль церковних братств в XVIII ст., що існували на території Брац-
лавського воєводства. Розглянуто нормативно-правовий статус, умови набуття членства
у братстві, внутрішню самоорганізацію. Визначено, що у цьому регіоні їх було понад
тисячу. На основі документів із візитацій показано їх кількісний та особовий склад,
обов’язки, джерела фінансування: від кредитування, підтримки меценатів, яких звільняли
від десятини. Проаналізовано діяльність братств у сфері матеріального забезпечення
церкви: закупівлі церковного обладнання і літургічних книг, ремонт та утримання
культових будівель. Встановлено, що у деяких парафіях, як, наприклад, сіл Французьке
і Лабушній Чечелівського деканату, священики перешкоджали створенню церковних
братств і віддавали перевагу самочинному управлінню парафією.
Ключові слова: Греко-католицька церква, братства, ктитор, фінансування парафій,
Брацлавське воєводство

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ПАРАФІЯЛЬНА ІСТОРІЯ ТА ЦЕРКОВНІ БРАТСТВА