Полемічна література в бібліотеці кармелітів у Дрогобичі (за рукописним інвентарем бібліотеки 1772 р.)

  • Nazariy Loshtyn

Анотація

Досліджено тематичний склад бібліотеки монастиря ченців ордену кармелітів взутих
у Дрогобичі. Монастир існував з 1697 р. по 1789 р. За цей час було зібрано бібліотеку,
до складу якої входило 735 книг із біблеїстики, теології, світського та канонічного права,
історії тощо. Зроблено акцент на групі книг з полемічної (контроверсійної) теології та
контрреформаційної літератури. Здійснено аналіз авторського складу та проведено кла-
сифікацію авторів книг відповідно до соціальної та національної приналежності. Також
ідентифіковано книги, що вписані до інвентаря, охарактеризовано їхнє тематичне напо-
внення відповідно до проблематики, що у них розглядається. Аналіз здійснено на основі
рукописного інвентаря з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка. Інвентар укладено у 1766 р., а згодом зредаговано у 1772 р.
Ключові слова: полемічна теологія, контрреформація, кармеліти, бібліотека, інвен-
тар, Дрогобич

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ЧЕРНЕЧІ СПІЛЬНОТИ