Насельники Щеплотського василіанського монастиря (1747 р.): біографічні відомості

  • Yuriy Stetcyk
  • Orest Grycyna

Анотація

Наведено загальний огляд досягнень сучасної української та польської історіогра-
фій у напрямах вивчення історії василіанських монастирів та біографій василіанського
чернецтва. Визначено основний корпус джерел до вивчення біографічних відомостей
про монахів.
Подано історичну довідку про Щеплотський василіанський монастир: час та місце
двох фундацій, права та привілеї, ктиторів, джерела фінансування та їх прибутки, забудо-
ву господарського двору, функціонування школи новіціату. Визначено основи спільного
укладу аскетичного життя монастирської братії, простежено динаміку змін. З’ясовано
причини ліквідації обителі та подальша доля її майна. Проаналізовано просопографічні
характеристики чернецтва на підставі реконструйованих біографій: територіальне та
соціальне походження, вікові межі набуття чернечого статусу, час перебування в чині та
монастирі, загальна тривалість життя, освітній рівень та монастирські обов’язки.
Ключові слова: кандидат, новик, брат, профес, ієромонах

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ЧЕРНЕЧІ СПІЛЬНОТИ