Римо-католицька конфесія на Півдні України останньої чверті ХVІII – початку ХХ ст. в контексті державно-церковних відносин Російської імперії

  • Natalia Bulanova

Анотація

Розглядаються особливості діяльності римо-католицької конфесії на Півдні України
в останній чверті ХVІII – початку ХХ ст. у контексті церковної політики Російської
імперії відносно християн інших віровизнань. Проаналізовано особливості законодав-
ства Російської імперії, пов’язані з необхідністю заселення окремих регіонів, подальше
законодавче оформлення правового статусу римо-католицької конфесії, його реалізацію
на локальній території. Зроблено висновки, що церковна політика російського уряду
відносно католиків Південної України традиційно була направлена на обмеження
впливу Ватикану, поступове витіснення конфесії на периферію церковно-релігійного та
суспільно-політичного життя. Римо-католицькі громади Південної України були прямо
узалежнені від російської влади.
Ключові слова: Римо-католицька конфесія, Російська імперія, Південна Україна,
церковна політика, державно-церковні відносини, церкви, храми, священики

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ХРИСТИЯНСТВІ КІНЦЯ ХVII – ПОЧАТКУ ХХ СТ