Еволюція інституту дияконів в православній церкві Наддніпрянської України в модерний період

  • Inna Shugalyova

Анотація

Аналізуються традиційні обов’язки представників церковнослужителів-дияконів.
Показано ґенезу дияконського сану в православній церкві. З’ясовано причини стрімко-
го падіння авторитету дияконів. Висвітлено суспільні обговорення щодо необхідності
присутності дияконів у складі парафії. З’ясовано причини конфліктів між дияконами та
членами парафії. Проаналізовано ставлення віруючих до практики утримання дияконів на
власні кошти. Проаналізовано заходи уряду щодо удосконалення діяльності служителів
церкви та з’ясовано причини фіаско урядових реформ. Охарактеризовано ставлення ди-
яконів до перетворень. Подано аналіз контрреформи церковних штатів, яка передбачала
збільшення питомої ваги дияконів. Проте головною вимогою до претендентів виступала
наявність духовної освіти. Висвітлено регіональні особливості, які простежувалися при
визначенні обов’язків дияконів в різних єпархіях Наддніпрянської України.
Ключові слова: клір, диякон, церква, парафія, Наддніпрянська Україна

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ХРИСТИЯНСТВІ КІНЦЯ ХVII – ПОЧАТКУ ХХ СТ