ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ЛІТОПИСИ ЯК МАЛОДОСЛІДЖЕНЕ ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВ’Я В УКРАЇНІ

  • Nataliya Bеlikova

Анотація

Привертається увага до малодослідженого в Україні історичного джерела – церковних літописів, що складалися в парафіяльних церквах Російської імперії
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., і зберігають різноманітну інформацію з історії та повсякденного життя православної парафії.
Ключові слова: Синод, парафіяльний літопис, історики Церкви, парафіяльна округа, притчет, джерелознавство.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ